PR Metal Trading køber jern-, metal- og kabelskrot

Vi tilbyder den optimale løsning, når jernskrot, metalskrot eller kabelskrot skal håndteres.

I får den bedste pris, idet vi videresælger skrottet til bl.a. smelteværker i Europa, Skandinavien og Fjernøsten, hvilket sikrer direkte afsætning til genvinding.

Handel med jern-, metal- eller kabelskrot er en tillidssag. Vi håndterer skrottet forsvarligt og miljørigtigt.

Med PR Metal Tradings løsninger får i fleksibilitet og et højt serviceniveau. Vi kan f.eks. opstille containere og beholdere til jeres skrot/affald, hvis dette er nødvendigt.

Vi afhenter og afregner straks ved modtagelse.

Drejer det sig om mængder under 2.000 kg er det muligt, at levere til vores plads i Virum og København.

PR Metal Trading = god pris og kontant afregning.
PR Metal Trading handler IKKE med metalskrot af ukendt oprindelse
PR Metal Trading handler ikke med private

Vi støtter:

PR Metal Trading køber alle former for metalskrot fra industrivirksomheder.

Metalskrot

PR Metal Trading køber alle former for metalskrot, elmotorer, akkumulatorer og maskindele. Uanset om det drejer sig om nyt eller gammelt, rest-produkter fra industrivirksomheder og hånd-værkere, nedrivninger mv. PR Metal Trading kan tilbyde at stille kasser/containere til jeres rådighed ved løbende mængder metalskrot samt på f.eks. nedrivningsopgaver ude i byen.

PR Metal Trading køber jernskrot. Bl.a. overskydende jern fra industrien.

Jernskrot

PR Metal Trading køber alle former for jernskrot, nyt som gammelt, f.eks: Restproduktion fra industrivirksomheder. Overskydende jern fra værksteder, håndværkere og landbrug samt fra renoveringer og nedrivninger. Kasserede bygningsdele.

Hvis din virksomhed ligger inde med kabelskrot, så kontakt PR Metal Trading.

Kabelskrot

Vi køber alle former for kabelskrot. Hvis du/I er installatør eller industrivirksomhed og ligger inde med industrikabler, bly og aluminiumkabler samt jernkabler, så vil PR Metal Trading gerne købe jeres kabler.