PR Metal Trading køber alle former for jernskrot

Vi køber nyt som gammelt jernskrot.

PR Metal Trading køber bl.a. jernskrot fra restproduktion fra industrivirksomheder, overskydende jern fra værksteder, håndværkere, landbrug samt fra renoveringer og nedrivninger, kasserede bygningsdele. Vi køber desuden også udgået og ukurante varer.

PR Metal Trading kan tilbyde den mest optimale løsning til jeres behov. Ved en skræddersyet løsning kan vi stille containere og beholdere til rådighed samt afhente jernskrottet efterfølgende. Det er også muligt at få stillet en miljøcontainer til f.eks. spåner til rådighed.

Drejer det sig om mindre mængder er det muligt at levere til vores plads i Virum og København.

PR Metal Tradings containerbiler kører med grab, hvilket gør det muligt for os at hente løse bunker. Vi har små biler til de mindre opgaver.

Jernpriserne styres efter den internationale efterspørgsel på jernskrot til omsmeltning. PR Metal Trading kan tilbyde faste månedlige priser eller vi kan give en pris på hele partier/mængder. Vi afregner direkte efter modtagelse af jernskrottet.

Send en mail eller ring til os idag for et godt tilbud!

Du vil høre fra os hurtigst muligt og vi vil sammen finde den bedste løsning til jeres virksomhed.